RODO

 

Szanowni Klienci,

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe po 25 maja 2018 roku. 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest TaxiPROMO z siedzibą w Miasteczku Śląskim ul. Budowlana 7 

PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu:

–        realizacji usługi przewozowej zleconej w formie telefonicznej i/lub mailowej,

–        reklamacji związanej z usługą taxi,

–        ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z usługą taxi,

–        prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podanie danych w postaci miejsca rozpoczęcia usługi oraz numeru telefonu jest konieczne do wykonania usługi przewozowej.
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe umownie współpracującymi z administratorem, przy czym podmioty te przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 

PAŃSTWA PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych